Komornicy będą mogli żądać od dłużnika, pod rygorem więzienia, wyjaśnień niezbędnych do egzekucji długu - podaje rp.pl.

Za niepodanie wyczerpujących wyjaśnień dotyczących jego majątku dłużnik ma odpowiadać karnie jak za fałszywe zeznania. Grozi za to do trzech lat więzienia. Wcześniej oczywiście komornik pouczy go o tej odpowiedzialności, tak jak sąd poucza świadka o skutkach złożenia fałszywych zeznań.

Teraz komornik za odmowę wyjaśnień bądź podanie fałszywych informacji może ukarać dłużnika grzywną do 2 tys. zł i nie ma ona karnego charakteru – rygor ten zresztą pozostanie w rękach komorników.

Więcej:

http://www.rp.pl/artykul/757745,908929-Egzekucja-dlugu--Komornik-dostanie-uprawnienia-niemal-prokuratora.html