Piotr K., komornik ze Szczytna, mimo prawomocnego wyroku ciągle nie jest skreślony z listy komorników i nadal prowadzi swoją kancelarię - podaje express.osztyn.pl.

Przypomnijmy, że Piotr K. 28 listopada zeszłego roku został skazany za umyślne przestępstwo zaniżania wartości przygotowywanej do licytacji nieruchomości.

Skazany komornik wraz z rzeczoznawcą Waldemarem S. zaniżali ceny budynków, fałszowali prawdziwy wiek budowli, pomijali istotne części składowe nieruchomości. Nie dokonywali wnikliwej analizy badanych budynków.
Komornik Piotr K. został skazany na 8 miesięcy w zawieszeniu na 3 lata.

- Wydaje się, że treść wyroku powinna dotrzeć do sędziów sądu rejonowego, przy którym działa kancelaria komornicza – mówi Lech Obara. - Z ogromnym zdziwieniem odkryliśmy, że w obrocie prawnym skierowanym do firm pojawiło się obwieszczenie o licytacji nieruchomości. Jak się okazało obwieszczającym jest kancelaria komornika sądowego Piotra K. przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie. - 28 listopada zapada wyrok, a miesiąc później - 28 grudnia, pan komomrnik formalnie wydaje zgodne z przepisami kodeksu postępowania cywilnego obwieszczenia – mówi Lech Obara. 

http://www.express.olsztyn.pl/artykuly/skazany-prawomocnie-komornik-ciagle-funkcjonuje